EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

רמי גיאור כונפה שהתלונה שלה על שי אביטל הושלכה לפח