EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

רפאל בן שמעון דיין מנתניה חשוד בשוחד לפי פרסום של ביני אשכנזי