EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שלמה מור יוסף הואשם בגזענות ועליונות הגזע הלבן