EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שמלת הנישואין של שני רופא לרגל נישואיה עם דרור בוזגלו