EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שני גרנות לובטון הגיעה הישר מניו יורק כדי להרוס את הארץ ולחזק את השליטה הבלתי חוקית של החונטה המשפטית המוכרת בשם כנופיית שלטון החוק.