EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שני רופא תמונות בלעדיות מהטיסה בקוקסיאייוויז בקו ת”א-קוקסילנד