EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שרית פיליפסון התלוננה במשטרה על פרסום שביצעה מציצות ליוחנן דנינו