EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

תא”מ 31961-06-15 : שני רופא אהוד רופא נ’ ברלינגטון אינגליש בע”מ תביעה על 27000 שח